Sätt upp mål

Om du inte vet vad du strävar mot vet du egentligen inte ens när du har nått ett mål. När du driver eget företag är det jättebra att sätta upp både små och stora mål. De små målen ska hjälpa dig att uppnå det stora. Men det viktigaste av allt är att du inte glömmer att fira!


Så fort du har nått ett mål ska du inte sätta upp ett nytt. Utan ta in stunden av att du precis nådde ett mål och fira det! Fira att du har tjänat in x antal kronor, att du lyckades få den kunden, att du checkade av alla de där punkterna på din lista, eller vad det nu än var som du hade för mål. Hur du firar är upp till dig, men det kan vara allt från att köpa en skidjacka som du alltid har velat ha till att checka in på ett spahotell under en helg.

Modell för mål

Att sätta upp mål kan vara svårt. Men som tur är finns det många olika modeller som du kan använda dig av. En av modellerna kallas för SMARTa mål. Det innebär att du sätter upp mål som är specifika, mätbara, acceprenade/avgränsade, realistiska och tidsbestämda. 

Specifika menas med att målet ska vara tydligt. Mätbart är att du ska veta när du har uppnått det. Acceptans/avgränsning kan innebära att det ska vara accepterbart för andra eller att det ska vara avgränsat. Målet är realistiskt om du faktiskt kan uppnå det och tidsbestämt betyder att du ska ha satt en tid då du ska ha uppnått målet.